Frammenti

e… m’illumino d’immenso
lion5557


mik


mf